ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٦٤. سائیل بە غینا نائیل ئەکا بەخششی کەمتان
سائیل بە غینا، نائیل ئەکا، بەخششی کەمتان
ئالی بەبە یا خوا نەڕزێ دەستی کەرەمتان
ھەرچەند بە مەسەل خەنجەری ئەڵماسە زبانم
نابڕێ قەد سەری موویێ لە ئەدای شوکری نیعەمتان
گیرفانی گەدای کردووەتە کانی جەواھیر
ئیکسیری نیساری زەڕە شاباشی درەمتان
ئێوەن بە حەقیقەت مەلیکی میللەتی کوردان
شایانە زیارەت بکرێ خاکی قەدەمتان
ئینکاری حقووقیان لەسەر ئەم میللەتە ناکرێ
ئابائی فەرەیدوون، فەڕ و جەمشید، حەشەمتان
ئالی بەبە

پەراوێز edit