ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٥٣. لە بەگ وا بوو کە من ماتم کشی کرد
لە بەگ وا بوو کە من ماتم کشی کرد
کە من ھەستام و ئەو داما و فشی کرد
گەھێ سەیرانی سەر گون بوو گەھێ کێر
حەقیقەت مستەفا بەگ گەردەشی کرد
دەبوو باوکی سەگی ناونایە ئەمما
بەگی ناونا قوڕومساغ یاغنشی کرد
کەش و فش کردنی بەگ

پەراوێز edit