ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٥١. گزر دوائر اقلامی ارقەسند دوات
گزر دوائر اقلامی ارقەسنده دوات
مەداری ئەھلی قەلەمدر مودیری تەحریرات
نگفتمت که حذر کن ز تیغ ناطقه‌ام
فأن ناطقتي آفة من الآفات
لە بەر عەباکە جەبەم کردی ئەی فەقیری خودا
ئەوە عەباکەتە، کێرم بە قنگی خۆت و عەبات
ھەجووی مودیری تەحریرات

پەراوێز edit