ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٤١. ئەر لە پەردەی نازەوە ئاوازی تۆم بەر گوێ کەوێ
ئەر لە پەردەی نازەوە ئاوازی تۆم بەر گوێ کەوێ
بولبولی شیرینزوبان مەیلی غەزەلخوانی دەکا
کەس نییه ئەو شۆخه حاڵی کا له مەیلی ئاتەشم
وا له عەشقی ئەو [ڕەزا] مەیلی غەزەلزانی دەکا

پەراوێز edit