ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٣٠. وەڵامی شێخ ڕەزا بۆ هەمادی
عەمرم گەیی بە هەشتا کێرم بەکارە هێشتا
تەسدیقی گەر نەفەرمووی هەستم بەرم بە ڕەشتا

پەراوێز edit