ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٢٩. هەمادی بە شێخ ڕەزا دەڵێت
دانەی دەمت نەماوە و لە گەف ناکەوی هێشتا
پیرەکەری چەنەباز ئەڵێم بکەم بە لەشتا

پەراوێز edit