ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
٩. سینەش وە باخچەی لیمۆ و بەیەوە
سینەش وە باخچەی لیمۆ و «بەی»ەوە
مەوقووفەن وە سام «حەی»ی «نەی»ەوە
حەی و بەی و نەی تەسریفەن وەهەم
حەییان مەگێڵیان گوڵ باخچەی وەدەم
مەر بادی شەماڵ بەیۆ پەیان پەی
نە هەم جیا کۆ حەی و بەی و نەی

پەراوێز edit