ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
٨. ساقی سادەی شی وەهار ئاماوە
ساقی سادەی شی وەهار ئاماوە
گوڵان سەرکێشان نە تۆی سەحراوە
هەوای دڵگوشاد ئەردی بەهەشتەن
فەروەروی سەحرای گەرمەسێر وەشتەن
وادەی بادەی ناب سەیری وەهارەن
سەر زەمین مەزهەر لەقای دڵدارەن
زەمزەمەی مەزاق دڵ ئەفگارانەن
سەدای تەپڵی تیپ دەردەدارانەن
وەقتی نۆشاونۆش سەبووی قەرقەفەن
دەنگی زەلەی زیل دائیرە و دەفەن
درەختەن سەوزەن شنۆی شەتاوەن
نەورۆزەن سەوزەن هەوای پای کاوەن
مەیەن مەعشووقەن موحبەتەن مەیلەن
خەمان لەبریزەن پیاڵان کەیلەن
شەڕەن شۆڕشەن غەوغان غەریوەن
مەر جلوەی جەمال دڵان فریوەن
نە گشت دیارێ تەجەلای توورەن
فیتنەی گیرودار قەتڵی مەنسوورەن
فنا فی اللهان مەست دڵەفگا
بێباک مەواچان إنّی أنا الله
ڕەندانی سەرمەست جان فیدای جانان
أنا الحَق چون زیکر زاهید مەوانان
بۆ تا بگێڕین خەسرەوی بەزمێ
چەنی هەستییە بکەرین ڕەزمێ
بەزمی چون مەجلیس بەهمەن وەکام بۆ
گا حەدیسی جەم گا باسی جام بۆ
گا گۆش نە سەدای چەقانە و چەنگ بۆ
چەم نە تەماشای ساقیی گوڵ ڕەنگ بۆ
ئەی ساقی دەخیل من وەی زامەوە
ئیلتیفاتێ کەر! بۆ وە لامەوە!
عیلاجێ پێم دەر سوودەمەندم بۆ
باعیسی حەیات قەیدی بەندم بۆ
ڕەستگارم کە لەی بەند و دامە
قەدەم ڕەنجان کەر! وەعدەم تەمامە
تەشریف باوەرە وەو سەبووتەوە
وەو پیاڵەی گوڵ ڕەنگ چون یاقووتەوە
وەو سینەی سیمین زەرفی زەڕەوە
وەو جامی گوڵ فام بۆی عەنبەرەوە
هەر کەس بگێڵۆ جامێ پەی کامێ
دەرمان پەی ئێشی هەر دەرد و زامێ
موتریب تۆیش وە چەنگ دڵنەوازەوە
وەو سۆزی سەمتوور سەدای سازەوە
وەو موزیقەی مەشق سەد قانوونەوە
دەم وە سەدای ساز ئەرغەنوونەوە
مەرباچان مەلایش نە هەستی هویش ڕەست
بی وە کاسە لێس مەستانی ئەلەست

پەراوێز edit