ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
٦. برا گەورەکەی شان و مل قەویم
برا گەورەکەی شان و مل قەویم
شەوال عمامەی شەو گرد شەویم
چەرخی پدەرتە قررانی براتە
فلسێ لە باتی گشت ئەقرەباتە
ئاو هەواسان سەدای باوکەڕۆ
ئینەم خاستەرەن لە برایەتی تۆ
هەوای هەواسان ناسازی سەرتاف
خاستەرەن لە حوکم ڕەئیس بێ ئینساف
بۆ سەیید قادری برای

پەراوێز edit