ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
٢٦. یەک ڕۆ ڕاویار ئەزمی کارێ بیم
یەک ڕۆ ڕاویار ئەزمی کارێ بیم
لە گوزەرگای عێڵ چەم خومارێ بیم
جەبین ڕشتەی سنع لقای ئیلاهی
تەن وەتۆی تافدەی سفیدی شادی
سەر جە سای سەیوان شەدەی سنجاق ڕێز
هوونی فەرهاد بی شیروو و پەروێز
دەینی سی هوونش شییەن نە گەردەن
کەم تەرواهی جە قاقان کەردەن
هیچ کەس نەمەنەن لە نەسڵ نەوشیروان دەور
هوونی خەسرەو بسانۆ لێش وە جەور
تاڵاڵ وەبان ئافیق قرمز
باوەرۆ جە هوون فرزەندی هورمز
دیمەنی دڵدار

پەراوێز edit