ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
٢٥. هەر چەند نێرەکەر گل و گومییە
هەر چەند نێرەکەر گل و گومییە
هەر چەند ئەسپ بەن ئاغای ڕۆمییە
سی باتمان تورش، دوو باتمان پیاز
لە گەڵ ئاوە گەڕەکەی پای جەوەل ناساز
هورد هورد بیکوتی لە هاوانا
بیساویتە قنگ هاجەر خانا
بیدەی لە دەفتەر دارا و نەدارا
هەر چەندی حوشتر جربە و هاوارا
شیر خوشیلک دۆشاو مار گیر
ئاڵەت و بیبەر زەنجەفێڵ و سیر
دووبارە بیکوتی ناو هاوانا
بیساویتە قنگ هاجەر خانا
نەوەک ئەی زامە تەشەنە کەرۆ
دوا جار دەرمان فرە بوەرۆ
بۆ هاجەر خانی براژنی

پەراوێز edit