ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
پاشام گا مارۆ...
بۆت بکەم تەعریف هوێت گا مارۆ
سەت کەڕەت هوێتەن ئیزرە و ئارۆ
وە سەرت قەسەم خوێ خاس نەدارۆ
گایەکم مەبۆ جوانە گا بۆ
مل کوڵ، سینە پان، پیاڵە چا بۆ
گەڵباخی زگ زل ناف لە زەوی بۆ
سم سیاو، دەم شۆڕ، چوار پەل قەوی بۆ
نەک لاشەی بێ ڕۆح هەنامش گا بۆ
لە جفت بێزار بۆ خەنیم وەکا بۆ
نەک خەتێ بلۆ و دوو خەت بخەفۆ
هەنگامێ بلۆ چینێ بکەفۆ
نەک بێ پەروا ڕۆحش جەمەهانە بۆ
پۆستش وە سەودای دەبەخانە بۆ
نەک پیر سەد ساڵەی ڕزیای مەعدووم بۆ
گووسالەی ئەیام میری مەرحووم بۆ
دیارییەکەی مەحموود پاشای جاف

پەراوێز edit