ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
فەلەک زەیارەن...
خەلایق پەشێو زار و زەیارەن
دارا و نەدارا یەکسەر خەمبارەن
چەمەڕای ڕەحمەت فەزڵی جەببارەن
موحتاجی موفلس، گەدا و فەقیر
غەنی و بێنەوا، نەبینا و ئەسیر
ئینس و وحووش و تەیر و موور و مار
زومرەی حەیوانات سەغیر و کوبار
جە نامەی ئەمتار وەعدەش ویەردەن
ڕووشان جە قاپی ئەعلای تۆ کەردەن
کەردەنت ئیجاد سەحرا و سەرزەمین
ڕەزاق و ذی روح رَبّ العالَمین
پادشاهی- عەزیم و جەبار
ستار و سەرپۆش واحد القَهّار
بە یەکتایی هویت فەردی بێ هەمتا
بە ڕۆحی شەریف ڕەوزەی مستەفا
بە پێغەمبەران، ئادەم چەنی ڕووح
بە شیس و ئیدریس، هوودی پڕ فتووح
بە زەکەرییا، بە سەبری ئەیووب
بە حوسنی یووسف، بە نەوحەی یاقووب
بە مووسای کەلیم، وەو عیسای مەریەم
بە گشت موڕسەڵان نامان وە قەڵەم
بە گشت شەهیدان دەشتی کەربەلا
یەکاویەک تەسلیم لە ڕا جانفیدا
وەو ئەولیایان ساف و بێ ڕیا
خالس و موخلس فناءُ فی الله
جاری بۆ ئەمتار، ڕەحمەتی واران
کەرەم ڕێزان کەی چون هەردەیی جاران
دیسان سەر جە نۆ، جاری بۆ سەیلات
خوزرا بۆ کەژ و سەحرا و سەر بیسات
زومرەی حەیوانات وە تۆ مەنازان
ڕەزاق هەر تۆنی ڕزقیش مەوازان
ڕەحم کەری پەی عام، ڕەحمان و ڕەحیم
عادل و مەعدەل، ڕەزاق و قەسیم
وە کەردەی مەخلووق نەحس و بەدکردار
عاسی و عوسیانبار، شووم و شەرمەزار
نەیەری جەزای عەبدی ڕووسیاه
مەردوود و موزنب، مەلعوونی گومڕاه
غَفّار الذنوب هەر تۆی پەنامان
غەیر جە قاپی تۆ نیەن ڕجامان

پەراوێز edit