ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧. ئارۊ وېنەی وېم، دیم خەزانێ زار
ئارۊ وېنەی وېم، دیم خەزانێ زار
بەند بی بە زامەت، جەور و جەفای خار

ئەو جە دەردی وېش بۍ مدارا بی
خار چەنگی زامەت لېش وېیارا بی

بە زارزارەوە هەر وېش مەشانا
جە زامەتی خار دۇریش مەنمانا

خار شەرمش نەکەرد جە ڕەنگی زەردش
تا بە جەفا و جەور سەد پارە کەردش

فەرزەن جە هەر کۊ دەردەدارێ بۊ
زەدەی زامی سەخت نېشی خارێ بۊ

ئەویچ چۇن جەستەی من دەردەدار بۊ
یا بەی تەور زەدەی زامەتی خار بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit