ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٧. دڵە زامی نۊ
دڵە زامی نۊ...
زایف و زەبۇن، زەدەی زامی نۊ

چەند تیری کاریت نە دڵ گرتەن کۊ
ئاخ پەی بە ختی من، دڵە داخ پەی تۊ

من زار و خەمناک، زەدەی تیری خار
پېکیای پەیکان، تایفەی کوففار

دەرۇن سېیا داخ سۊچیای خەمان
بۍ زەوق و کەم چاخ خاری ستەمان

کەردات وەسەر مەشق زەمانەی بۍ شۊ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۊ

فرەم وات دڵە، مروەتەن ئامان
بۊ، مەوزەم نە گېج بەحری بۍ سامان.

هەر یەند تاوی عیشق نە دەرۇن خڕیای
تا وە شۊڵەی، شەمع چراخان گڕیای

تەن بی وە زوخاڵ سېیا سفتەی کۊ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۊ

ئایری دۇریت سەر کەردەن نە دڵ
جەرگەم چۇن کەباب پېکیان وە چڵ

نازاران بە خەشم غەزەب گېرتەن لېم
بۍ وەرمی شەوان، بېیەن وە خدېم

جە تاوی زوڵفان سېیای عەنبەر بۊ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۊ

حەکیمان مەیان مەوینان سزام
شادەت ماوەران وە سفتەی سېیام

دەیسە بگېرە دەست بە زامەوە
بە زامی خەدەنگ نەونەمامەوە

هەر یەند کېشە ئاه، شەوان تا بە ڕۊ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit