ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٤٧. خوداوەند جەستەم
خوداوەند جەستەم...
مەعلوم بۊ جە لات پەشېوی جەستەم

ئی ڕەنگ زەردییە و زوانی بەستەم
ئی دۇر کەفتەی یار، وە ئاوات وەستەم

ئی دیدەی بۍ نۇر، نەم تېدا بڕیا
ئی دڵەی پڕ زوخ بە ئایر گڕیا

ئی تەن سفتەی دەرد سەد داخان پېوە
ئی جەرگی کەباب هانە دلېوە

ئی جەستەی مەجنۇن جە زێد ئاوارەم
ئی پەڵاس-پۊشی و مەنزڵ مەغارەم

بە دوعای شەریف شەو سوب بېداران
یا تاقەت، یا مەرگ، یا وەسڵی یاران
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit