ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٤٧. خوداوەند جەستەم
خوداوەند جەستەم ...
مەعلوم بۆ جەلات پەشێوی جەستەم
ئی ڕەنگ زەردی یەو زوانی بەستەم
ئی دوور کەفتەی یار، وە ئاوات وەستەم
ئی دیدەی بێ نوور، نەم تێدا بڕیا
ئی دڵەی پڕ زوخ بە ئایر گڕیا
ئی تەن سفتەی دەرد سەد داخان پێوە
ئی جەرگی کەباب هانە دلێوە
ئی جەستەی مەجنوون جە زێد ئاوارەم
ئی پەڵاس پۆشی و مەنزڵ مەغارەم
بە دوعای شەریف شەو سوب بێداران
یا تاقەت، یا مەرگ، یا وەسڵی یاران

پەراوێز edit