ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٧. تەشریف ناوەردی
تەشریف ناوەردی...
بای شەماڵ چېش بی، تەشریف ناوەردی؟

عەرزو حاڵی من پەی یار نەکەردی
مەر شەربەتی دەست بۍ شەرتان وەردی؟

یەقین هەرزەگەرد بۍ مەتامەنی
چۇن سارائیان خەیاڵ خامەنی

سەرسامی، سادار، سارا گېڵەنی
چۊڵ گەردی کەم فام، تەمام وېڵەنی

مەر هەر کەس دەلیل دەردەدارانەن
قاسیدی نامەی کەفتە کارانەن

چۇن تۊ بۍ بەینەن ئەحواڵ ناوەرەن
سەودایی سیفەت، خەیاڵ نە سەرەن؟

ئومېد هەن دەرگېڵ سەرزەمینان بای
ئاوارەی وەتەن جام جەمینان بای

تا بە جەستەی من هەنی هەژاران
نەکەری خەریک چەمەڕای یاران
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit