ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٨٤. هەوری نەو ئامان خەم پۆش و خەمین
هەوری نەو ئامان، خەم پۆش و خەمین
من دوورین وڵات، دەروون ماتەمین
هەوری نەوپایز، خەم هیجرانی بەخت
مەکەران بە گەرد جەستەی سەنگی سەخت
تا جەو هەور مەیۆ یەک قەترە ڕێزان
من جە دیدە سەیل هووناو هۆرێزان

پەراوێز edit