ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٨٣. هەوری نەو ئامان
هەوری نەو ئامان...
باجەتی، ڕەسووڵ، ئامان سەد ئامان
وەس دەرە ڕێزەی سەیلات وە دامان
ها جە گەشتەدا، سەوڵی خەرامان
لادێ جە سەیلات با بۆت مودارا
تاکە بەیەوە قیبلەم جە سارا
باجەتی پیران، شای سەرەواڵا
بە سەیل تەڕ نەکەی ئەو بەژن و باڵا

پەراوێز edit