ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧٦. گوڵ خونچێوەم دی وەرەق نەشکوفتە
گوڵ خونچێوەم دی وەرەق نەشکوفتە
جە نەشکوفتەگیش یانەی دڵ سوفتە
نە ئەی گوڵ خونچە بە خار هەمسایە
گوڵ خونچەی وەش بۆ موشک چین مایە
هێمای بوڵبوڵێ وە ڕووش نەناڵان
مەکەرۆ یانەی هەزار دڵ وێران
ئەگەر بوڵبوڵێ نە ڕووش بوانۆ
بیللا گیان جەدەس ئاڵەم مسانۆ

پەراوێز edit