ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧٤. کەم خزمەتیم چێش؟
کەم خزمەتیم چێش؟
درێغ بزانام، کەم خزمەتیم چێش؟
جە چێش خاترت جە من کەردەن ڕێش؟
ئەگەر دیدەم بۆ کۆر کەروون پەرێش
درێغ بزانام عوزر و تەقسیرت
حەقەن، یا ناحەق، خەشم و زویرت
قیبلەم یە حەیفەن وێنەی تۆ شایێ
بگێرۆ نە دڵ خەشمی گەدایێ
ئەگەر گوناهێ وەنەم کەردی بار
یە سەر، یە شمشێر، یە تەناف، یە دار
وەگەرنە چوونەن بە واتەی بەدگۆ
مانۆ نە پەردە ڕازی من و تۆ

پەراوێز edit