ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧٠. ڕەقیب سیا بۆ
ڕەقیب سیا بۆ...
ڕووت بە وێنەی زوڵف قیبلەم سیا بۆ
غەزەب جە ئاسمان پەرێت وارا بۆ
بەند بەندت بە تیخ جەهەم جیا بۆ
بە قاڵب مەردە، بە سەر زیندە بای
خەریکی خەرکاو ئەرامەندە بای
خودا تۆ نەکوشۆ پەرێ خەلاسی
تا خاس خودای وێت بە حەق بشناسی
بەی تەور بەیۆ پێت تۆ جە ناسازی
هەردەم مەرگ وێت بە ئاوات وازی
ساکە تۆ هیجران قیبلەم سەڵا دای
کافری موتڵەق، گیری بەڵا بای

پەراوێز edit