ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦٨. ڕێحانێ مبۆ پەل دێزی بێ گەرد
ڕێحانێ مبۆ پەل دێزی بێ گەرد
چوون زوڵفی سیای لەیلی عەنبەر زەرد
بەر مەیۆ نە خاک باڵا مەرمانۆ
بوێ عەنبەر نە ڕووی زەمین مەشانۆ
چوون باخچەی خانان قەیتوول و ناران
دەستە بە دەستە چوون زوڵفی یاران
هەر کۆ باخێ هەن ئانا تێش دا
بۆی عەنبەر مودام مەیۆ پێش دا
شێوەی ئەو ڕێحان بەو کڵافەوەن
بەو کڵافی سۆز موشک نافەوەن

پەراوێز edit