ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤٤. چراغم زویر
چراغم زویر...
جە دووری باڵات، زامدارم، زویر
هەر یەند بە خەیاڵ ماوەرووت بە ویر
بەتەرتەر نیهان، داخت مەدۆم گیر
مەگنۆ وە یادم گۆنای گوڵ بێزت
دیدەی بێ مەی مەست، موژەی هوون ڕێزت
ڕەفتاری شێوەی ئاما و لواییت
ئاداب و دەستور، ساحێب وەفاییت
یەک یەک لێم بیەن بە زامی خەتەر
نیهانان فرەن، یەک جە یەک بەتەر
مەر ئەوسا داخت بەر کەروون نە دڵ
کۆ بۆ وەسەرم کۆگای سەنگ و گڵ

پەراوێز edit