ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤٠. چراغم دەردم
چراغم دەردم...
شەوێ جە هیجران دێویا دەردم
خەیاڵ خەم ئاوەرد، پەژارە کەردم
تا سوب سپی بی، شەوگەرد، من گەردم
نەعرە دام، لاڵام تابە شەبەق زەرد
زەڕەی خەو وەبان دیدەم مەیل نەکەرد
هەرکەس گۆشش دان بە ئاه و ناڵەم
لاحَول مەوانا پەی شوومی تاڵەم
تا وە سوب هەر کەس وەنەم بی نەزاو
جە شوومیم ئەو کەس هیچ نەکەردش خاو
مەواتش یا ڕەب یەکام دەردینەن
شەوان هەر نە فیکر زایەڵە و شینەن؟
سەد بار واتەن پێم جە زمان لەنگ بای
ساتێ ساکن بە، بە سیا سەنگ بای

پەراوێز edit