ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤. بە بەرزانەوە
بە بەرزانەوە...
سایە شېوەی کېن، بە بەرزانەوە؟

ئا بەڕێزەی ڕاز، لێو گەزانەوە
من بە ڕەنگی زەرد چۇن خەزانەوە

ئەو پەری ڕوخسار پەریان شېوە
من دڵ هەزار زام ئەو پەرۍ پېوە

ئەو سلېمان تەخت، دەماخ چۇن دارا
من تەن مات نە خاک چۇن سەنگی سارا

تاکە ئەو یەکجار پەروازی ناز بی
من سەد جار نە تەن گیانم پەرواز بی

دەلیل شۊ واچە بەو حاڵ نەزانە
گونامان چېشەن؛ ئەی لەب گەزانە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit