ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٨. چراغم بە چەم
چراغم بە چەم...
بەینەتی دووریت بدارە بە چەم
ئەوڕۆ بینایی دیدەم بیەن کەم
فەڵەک جیاش کەرد ئێمە و تۆ جە هەم
مینای خاترت جێم نەگێرۆ گەرد
جە دوور وەتەنیت مەیلت نەبۆ سەرد
هەر پاسە بیەن شەرتی دڵداران
بەینەتی دووری بە چەم مەداران
من ئەر سەد غەریب دوور جە زامەنم
هێمای ئەو غوڵام دەست بە دامەنم

پەراوێز edit