ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١٨. چراغ ڕەزان بۆ
چراغ ڕەزان بۆ...
خاس ئیدەن گڵکۆم نە پای ڕەزان بۆ
نزیک وە پرشنگ پای قەڵوەزان بۆ
ئامێتەی خاکم وەڵگی خەزان بۆ
بادا وە گلکۆم خاکی نۆ نەبۆ
با یەکجار کۆنەی سەد ساڵ کۆنە بۆ
بەڵکە قیبلەی وێم جە ناکا جارێ
بەیۆ وە سەیران، عەزمی شکارێ
نابەڵەو بنیۆ پا وە گڵکۆم دا
وە قەبری تازەی تەنیایی نۆم دا
تا جە ژێری سەنگ ساکن بۆ دەردم
نەبا سەنگ سۆچۆ بە ئاهی سەردم

پەراوێز edit