ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٠. ئەرۍ بیناییم
ئەرۍ بیناییم...
ئەری خاتردار، مایەی بیناییم

هامڕازی شەوان، بیدی تەنیاییم
ڕەفیقی ناڵەی سوب سەحەرگاییم

گوشادی خاتر، پەشېویی جەستەم
ڕۊشنیی دیدە، ئەی ئاوات وەستەم

سەوگەند بە ڕېزەی خاڵانی ئاڵات
نېیەن زیندەگیم، نەوینۇ باڵات

ئومېدم ئیدەن، خاتر پەڕەی گوڵ
حەرفی بەدکاران نەگیری نە دڵ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit