ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢. ئارۊ خەزانێ دوور جە پای نەمام
ئارۊ خەزانێ دوور جە پای نەمام
زایف و زەبوون هیجران سەرئەنجام

ئەویچ بە جەستەم مەناڵا بە زار
بە جەفای هیجران مەکەردش ئیقرار

پەرسام هەی زەدەی گەردوونی بۍ ڕام
زیندەیی سەر شووم، دوور جە پای نەمام

چ بەدبەختیتەن پېسە پېت ئامان؟
مەرنە خاوت دی دووریی نەمامان؟

واتش هەی بۍ دەرد دەروون پڕ جە خار
سەرگەشتەی هیجران، زەدەی ڕۊزگار

یە هیجران کەردەن، جە دیدە کۊر بام
نە تەرز مەوینوون، نە باڵای نەمام
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit