ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨١. وەیسی سایە فەڕ
وەیسی سایە فەڕ...
وەیسی قەرەنی، سایەداری فەڕ
ساحێب کەرامات، شاهی نیلووفەڕ
دارووی گشت دەردان ئەشیای بەحر و بەڕ
نوورت جە عالەم، حەق کەردەن، سابق
ئاشکارا بیەن، چوون سوبحی سادق
خەیاتە خاوان، فریشتە ڕەنگان
ئەشەد --- خاتر بە تەنگان
وەنەوشە بۆوان، عەنبەرین خاڵان
گشت جە ئاستانەت بە سەری واڵان
پەی وایەی موراد هەر بە تۆشان لاف
جەو بۆنە مەیان، یەک یەک بە تەواف
وایەشان تۆنی، تۆشان هیممەتەن
دایم زوڵفشان، جاڕووی کۆمەتەن
شەو بە موناجات بە میر دوعا کە
مورادی گردین، بە خێر ڕەها کە
بە فیدای مشکۆی بڵند پایەت بام
خاکی ئاستانەی گران مایەت بام

پەراوێز edit