ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦٤. مەولام گوڵ خونچەی ساوا نەشکوفتە
مەولام گوڵ خونچەی، ساوا، نەشکوفتە
سەودای چەند بوڵبوڵ تێدا نەهوفتە
هێمای نەبریان نامش بە گوڵێ
نەژنەوان بە گۆش، ناڵەی بوڵبوڵێ
بە نیم نیگای وێش هیچ نمەزانۆ
جە شێخی سەنعان، ئیمان مەسانۆ
ئەر بوڵبوڵ نە ڕووش نەغمە بوانۆ
دینی دینداران باتڵ ممانۆ
ئانە گوڵێوەن نەشکوفتەی ساوا
داخۆ یانەی کێ پێش مەبۆ ئاوا

پەراوێز edit