ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٥٢. قیبلەم ها مەردم
قیبلەم ها مەردم...
قیبلەم جە دووریت، بیللا ها مەردم
هەر شەو تا بە سوب، هامڕازی دەردم
هەی داد، هەی بێداد، هەی ڕۆی نەبەردم
هیجرانت بەی تەور، کار کەردەن وەنەم
هەرساتێ مەرگێ، مەنمانۆ پەنەم
مەگەر خوداوەند بکەرۆ کارێ
شاد بم بە دیدار، ئەو دڵبەر جارێ
وەرنە من بێ تۆ یاری دوور وەتەن
گیانی شیرینم بەر مشۆ جە تەن

پەراوێز edit