ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٥١. قیبلەم گرفتار
قیبلەم گرفتار...
دڵ بە جەفای تۆ، بیەن گرفتار
هیجرانت بەی تەور وەنەم کەردەن کار
مات و بێ دەنگم چوون نەقشی دیوار
نە زووان یاران چەنیت کەرۆ ڕاز
نە هەن دەلیلێ عەرز کەرۆ نیاز
نە گۆش، نە زووان، مژنەوۆ دەنگت
نە چەم نوورش هەن بوینۆ ڕەنگت
نە کۆتا مەبۆ هەناسەی سەردم
نە تۆ مەزانی بە حاڵی دەردم
خەریکم بەی دەرد جەفای سەختەوە
بەی تاڵەی بەدبەخت مەجنوون ڕەختەوە

پەراوێز edit