ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤. ئیم شەو جە خاودا زوڵف دېزێ دیم
ئیم شەو جە خاودا زوڵف دېزێ دیم
چۇن سېیاماران سەراوېزێ دیم

شېیام، هۊرمگېرت من بە نەزانی
تومەز ئەو قاتڵ دەوای گەزانی

تیژتەر جە ئەڵماس قولابش سازا
یەک زەڕەی تەنم ناستش بە ئازا

ڕۊح جە تاوېیای زامی گیر و گاز
پەرێ ئاسایېش ئاما وە پەرواز

واتش مەر بشۇن، دۇر گنۊن لېشان
زامی گازی مار مەتاوۊ کېشان

ئەو دی هەم بەردش سەر نە دەهانم
ڕا گیر بی، پەرێ ڕۊحی ڕەوانم

ئەو جە ئېشی زام هایلەی قاتڵ
وېش جە پەروازی ئەو کەردەن باتڵ

بەی گشت زامەوە شی وەتەنمدا
بە تەنی پڕ دەرد، خەم وەتەنم دا
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit