ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣١. شەماڵ مداران
شەماڵ مداران...
شەماڵ بۍ مروەت، چۆنت مداران؟

بشۆ وە زامن وەلای گشت یاران
واچە پەرێمان هیمەت بداران

هەردەم بکەران دوعای خێرمان
کۊتا نەکەران دڵ جە مێرمان

جە دەستی ڕەقیب، بەڎانی بەڎگەست
جەی زێد و زامن دەستۇرێمان وەست

جە جەور و جەفای چەرخی بۍ بونیاد
ڕۇمان کەرد بە چۊڵ هەر چە بادا باد

چۇنکە نەگېڵا چەرخمان بە کام
شەرتەن بنیێمۍ سەر وە موڵکی شام
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit