ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣١. شەماڵ مداران
شەماڵ مداران...
شەماڵ بێ مروەت، چۆنت مداران؟
بشۆ وە زامن وەلای گشت یاران
واچە پەرێمان هیمەت بداران
هەردەم بکەران دوعای خێرمان
کۆتا نەکەران دڵ جە مێرمان
جەدەستی ڕەقیب، بەدانی بەدگەست
جەی زێد و زامن دەستوورێمان وەست
جە جەور و جەفای چەرخی بێ بونیاد
ڕوومان کەرد بە چوڵ هەر چە بادا باد
چونکە نەگێڵا چەرخمان بە کام
شەرتەن بنێمێ سەر وە موڵکی شام

پەراوێز edit