ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢١. شیرین مەوانا
شیرین مەوانا...
ئایەتی شەریف قورئان مەوانا

گا گا جەمین چۇن قەمەر مەنمانا
من بە فریشتەی پای عەرشم زانا

تبارک الله ئەو ڕۊ جەو دەمدا
زوڵف چۇن باڵی تەیر مەدا وە هەمدا

دۇ دەستەی کڵاف وناران چۇن سەف
پەخشکەرد وە بان بسم اللهی مەسحەف

ئەر بە دەنگی نەرم ڕېزەی ڕازەوە
بە لەحنی جەدید خۊش ئاوازەوە

جە وەختی مەمات ئادەم نەناسین
ئەر شیرین پەیمان بوانۊ یاسین

سەدای دەنگی ئەو بژنەوی بە وېت
ئیشەڵڵا ڕەوزەی باقی مەدان پېت
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit