ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٨. شیرین شناسان
شیرین شناسان...
یە چە ڕۊیێ بی، من تۊم شناسان؟

نە خوڎا مەرگێ مەڎۊ بە ئاسان
نە دڵ جە لای تۊ مەبۊ هەراسان

دەست و پا بەستە خەجاڵەتەنان
چۇن شاهی شەترەنج کش و ماتەنان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit