ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٨. شیرین شناسان
شیرین شناسان ...
یە چە ڕۆیێ بی؟ من تۆم شناسان
نە خودا مەرگێ مەدۆ بە ئاسان
نە دڵ جەلای تۆ مەبۆ هەراسان
دەست و پا بەستە خەجاڵەتەنان
چوون شاهی شەترەنج کش و ماتەنان

پەراوێز edit