ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٢. شیرین بەڵا کەرد
شیرین بەڵا کەرد...
ڕۊی عەزم جەزم شۊر و بەڵا کەرد

سوپای سام نە دەور دیدەش وەڵا کەرد
نەبەردی یەزید ڕۊی کەربەلا کەرد

پۊشا بەرگی ساف سېیای غەزەبناک
دڵ جە ڕەحم و ڕای ڕەزای خوڎا پاک

فەرمان دا بە قەتڵ دیدەی بۍ خەوان
نەفەس ناڵینان، چەم چۇن سەراوان

یەکېشان من بیم بە یەک دیانێ
شېیەنم نە دڵ هەزار پەیکانێ

کەسێ سوپای سام دیدەش بەی تەور بۊ
ئەر زوڵفش پەخش بۊ، مەبۊ چ تەور بۊ؟
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit