ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٢. شیرین بەڵا کەرد
شیرین بەڵا کەرد...
ڕۆی عەزم جەزم شۆر و بەڵا کەرد
سوپای سام نە دەور دیدەش وەڵا کەرد
نەبەردی یەزید ڕۆی کەربەلا کەرد
پۆشا بەرگی ساف سیای غەزەبناک
دڵ جە ڕەحم و ڕای ڕەزای خودا پاک
فەرمان دا بە قەتڵ دیدەی بێ خەوان
نەفەس ناڵینان، چەم چوون سەراوان
یەکێشان من بیم بە یەک دیانێ
شیەنم نە دڵ هەزار پەیکانێ
کەسێ سوپای سام دیدەش بەی تەور بۆ
ئەر زوڵفش پەخش بۆ، مەبۆ چ تەور بۆ؟

پەراوێز edit