ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٠. شای سۊسەن خاڵان
شای سۊسەن خاڵان...
مایەی ڕېحانان، شای سۊسەن خاڵان

کەردەنش وە زێد بورجی کۊساڵان
دینش سەرمایەی دڵ کەردەن تاڵان

دۇ زوڵفش دەستەی پەریزاد بەستەن
دۇ دیدەش دیدەی نەرگسی مەستەن

سوڵتانی سۊسەن، تەختی سوڵتانی
شېیەن نە مەزهەب، خاڵی موڵتانی

گوڵانی ڕەنگ ڕەنگ، نازاران دڵگیر
وەفراوان نېیان، نە پاشان زنجیر

نەبا جە ناگا دۇر گنان جە لاش
بنان وەخت سەیر فەرشی قەدەمگاش

گاهێ مەیلش هەن وە سەیرانی گوڵ
پا نەنیۈ وە بۇم، بنیۊ وەبان گوڵ

شیرین لەیلېوەن، سپەردەی وەیس بۊ
چۇن لەیلۍ ڕ‌ەنگەن، با یەکېش قەیس بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit