ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٤. سۆز جە سۆزی من بێ قەرار بیەن
سۆز، جە سۆزی من، بێ قەرار بیەن
دەرد جە پەی دەردم، دەردەدار بیەن
زامەت زویرەن، جە پەی زامەتم
خەم خەجڵ مەندەن، جە خەم قامەتم
وێڵ، جە وێڵی من، تەمام وێڵ بیەن
چوون من، کۆ بە کۆ ئاراگێڵبیەن
سا کەسێ چوون من، بەی تەور بۆ پەیدا
زامەت و دەردش گشت دا بەوەیدا
تا وەقتێ گەردوون گەردم دۆ وە باد
شەرتەن جەفای من، کەس نەگنۆش وە یاد

پەراوێز edit