ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٤. سۊز جە سۊزی من بېقەرار بېیەن
سۊز، جە سۊزی من، بېقەرار بېیەن
دەرد جە پەی دەردم، دەردەدار بېیەن

زامەت زویرەن، جە پەی زامەتم
خەم خەجڵ مەندەن، جە خەم قامەتم

وېڵ، جە وېڵیی من، تەمام وېڵ بېیەن
چۇن من، کۊ بە کۊ ئاراگێڵ بېیەن

سا کەسێ چۇن من، بەی تەور بۊ پەیدا
زامەت و دەردش گشت دا بەوەیدا

تا وەقتێ گەردۇن گەردم دۊ وە باد
شەرتەن جەفای من، کەس نەگنۊش وە یاد
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit