ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٩٨. ئەی شەهەنشاهی موعەززەم! حەق نیگەهدارێ تەبێ
ئەی شەهەنشاهی موعەززەم! حەق نیگەهدارێ تەبێ
سورەیی (انافتحنا) دۆرو مادارێ تەبێ
هەر کەناری پێڤە وەرگێری عینانی هیممەتێ
زوهرە بێ‌پەیکی تەوو کەیوان رەکیب‌دارێ تەبێ
دائیما مەنزلگەها سوراتە بت بورجا شەرەف
تالیعی فەرخوندەوو بەختێ سەعید یارێ تەبێ
سەبعەیی سەییارەو نەهچەرخی سەرگەردان بڤێ
گەردش و دەورێ عەجەب دەرخدمەت و کارێ تەبێ
ماهتابا دەولەتێ یەک پوڕتەوەک شەمعا تەبت
ئافتابا رەفعەتێ، بەرقەک ژ ئەنوارێ تەبێ
لامیعێ فەتحا ئەزەل بەرقێ ژبەر تاجێ تەدت
کەوکەبا سەعدا ئەبەد، نەجمەک ژسەییارێ تەبێ
بەرقی سوببوحی کو ئیشراقێ لسەد جانان ددەت
ئەو کو کەشفا دل‌دکت رەمزەک ژ ئەسرارێ تەبێ
رایەتا فەتحێ ژنەسراتە کو هەر مەنشور بو
شەهسەواری فەرری سوبحانی عەلەمدارێ تەبێ
نەی‌تنێ تەبریزو کوردستان لبەر حوکمێ تەبن
سەد وەکی شاهی خوراسانێ دفەروارێ تەبێ
گەرچی دەر ئیقلیمی رابیع هاتی تەختی سەلتەنەت
پادشاهی هەفت ئیقلیمان سەلام کارێ تەبێ
چیمەنا سولتانی‌یێ یەک‌لا لەیەک باغێ تەبت
گولشەنا خاقانی‌یێ خارەک ژگولزارێ تەبێ
ئی ژئەمرا تەی موکەررەم سەرکەشی کت میسلی شەمع
بەرسەری تیخێ تەوو مەقتولی موکارێ تەبێ
شاهباز ئەرچەند پەروازی ببالا بێت‌و رەت
دی دنیڤ توراتەبێت‌و سەیدی شونقارێ تەبێ
شاهی پورهەیبەت ددیرت لێ بسەهمێ زێدەیی
ساعەتا غەفلەت خویابێ کوز دبن بارێ تەبێ
هەرسەری دەولەت هەبت، دێ هەر دنیڤ بەندا تەبت
هەر کەسی عاقل بتن، هەر دێ دچوکارێ تەبێ
ئی دڤیت ئازادە بت دی چەهڤنێر لوتفا تەبت
هەرچی ئیستغنا ددل بەر میننەت‌و پارێ تەبێ
هەر کەسی قەستەک ددل دێ قەستی دەرگاهێ تەکت
ئی دخاتر ئەرجوکت دی هەر رەجاکارێ تەبێ
ئی نە دەولەتخواهی حەضرەت بت ژنیڤا جان‌و دل
شوبهەتی ئەهلی شەقا بەر قەهرو ئازارێ تەبێ
ما بعەیش و نوش و شاهی ئەوقەدەر عومرێ تەبت
چەندەکی سالیک موجەددەد (سالیکی موجدەد) بێت‌و بێ، زاری تەبێ
هەر کەسی نە ژجان دوعاگوی و سەناخوانی تەبت
گرتی‌یێ قەیداتەو ئامانجی نوبارێ تەبێ
مەدرەکی عیلمی زەمیرێ شەممەیەک وەسفا تەهات
وەرنە کی‌عالم‌بشەئنی قەدرو میقدارێ تەبێ
قەست و داخوازا (مەلێ) دائیم ژجان و دل ئەڤە
هەر دبەندا خزمەتێ پیش دەستی دیدارێ تەبێ
پەسنی میری بۆتان

پەراوێز edit