ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٩٧. مزگین ژمەرا بیتە ژسور شیرینێ
مزگین ژمەرا بیتە ژسور شیرینێ
جانی خوەیی شیرین ددرم مزگینێ
سەدچین دخوەدا گرتی‌یە زولفاتە بچین
شیعرا مە وەحەق لەو چو حەتا ماچینێ
نەقشێن فەلەکان گوهدەدرن ڤێ نەزمێ
تەنها نەبەشەر هەر دکرن تەحسینێ
عیشقی ژخودێ‌دا تو بخازی ژێرا
گەردی لنەیارەک خوەبکی نەفرینێ
یەک سەجدە تنێ فەرزە ددینێ عیشقێ
بن بەرقەدی یارێ دمەجالی دینێ
عاشق کوبدل فاتیحەیا عیشقێ خۆند
ئایات یەکایەک دکرن ئامینێ
مە ژلەعلی لەبی یاری خوە ڤەخار ئاڤێ حەیات
ئەغیار بلاتێکی بچن دارینێ
لازم بخوە ئایینەیی (روح‌القدسی) تو
لەوکەس نەدیەن حوری بڤێ ئایینێ
جائز بتە (من حیث بشر) نسبەت دان
بیهن‌و شەفەق‌و نازکی‌یا نەسرینێ
ئەڤ رەنگی فەساحەت ژبەشەر سیحری حەلال
ئیعجازی بەیان ئانی‌یە بەرتەدوینێ
دانالەو ئاهین‌مە ژدل سەح بکری
وەر گوهبدە هنداڤی سەری بالینێ
فەرهاد دزانت تو ژپەرویز مەپرس
ئەتواری غەمێ عیشق‌و سوڕا شیرینێ
بێ‌نوقتە نهن دائیرە ئیحسانکە (مەلا)
دەووار چکت دائیرەیا تەکوینێ
ژمابەینا دوئەبرویان دبینم قا بە قەوسەینێ
(تعالی‌الله) بنێ رەمزی چرەنگ ئاڤیتە مابەینێ
بنێ نونێن لسەر سادان کو کاتب گوشە لێ بادان
سەراسەر قاف تاقافە رموزا (حکمة‌العینێ)
بەقا نینن لبۆ تشتی، حەتا کەنگی بکین پشتی
دعیشقا وان پەری رویان وەرن دنیایە دادەینێ
ببەرقا شیرو ئەلماسان بتیرێژێن دشەهکاسان
سەراسەر ئەهلی دنیایێ دسوژی (طرفة‌العینێ)
مەلابالله، دڤێ دەورێ بڤێ رەنگێ بڤێ تەورێ
نیشان‌دا وەک نیشانی کەس دەرانین دوڕ ژبەحرەینێ
چین و ماچین

پەراوێز edit