ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٧٧. شۆخ و شەنگی زوهرە رەنگی دل ژمن بر دل ژمن
شۆخ و شەنگی زوهرە رەنگی دل ژمن بر دل ژمن
ئاورێن هەیبەت پلەنگی دل ژمن بر دل ژمن
وێ شەپالێ میسک خالێ دیم دوری گەردەن شەمالێ
جەبهەتا بسکان سەمالێ دل ژمن بر دل ژمن
زولف و خالان نون و دالان وان ژمن دل بر بتالان
گوشەیێ قەوسێ هیلالان دل ژمن بر دل ژمن
دیم نەدیرێ بوعەبیرێ خەمری و گیسو حەریرێ
سینەکر ئامانجی تیرێ دل ژمن دل ژمن
سورشیرینێ نازەنینێ کوشتم و ناکەت یەقینێ
وی بچەنگالا ئەڤینێ دل ژمن ب دل ژمن
فەتل و تابان داغورابان ئەبلەق و جوهتێ شیبابان (یان، شۆرابان)
دامە بەرپەنجەو کولابان دل ژمن بر دل ژمن
خوەش خەرامی ئەز غولامی نازکی شیرین کەلامی
توتیا ئەیوان مەقامی دل ژمن بر دل ژمن
ماهرویی میسک بویی سوڕ پلەنگی شیرخویێ
وی بزولفا شوبهی گویی دل ژمن بر، دل ژمن
هەردو چەشمان ناز و خەشمان کی ژبەروان عەقل و هش مان
ساعەتا من دی بوەشمان دل ژمن بر، دل ژمن
ماهتابێ، ئافتابێ دیم ژرۆژ و شەب نیقابێ
خوەش بچەنگال و کولابێ دل ژمن بر، دل ژمن
سەروی نازی سەرفیرازی شوبهی زێڕ رەمزا مەجازی
دامە بەر چاکوچ و گازی دل ژمن بر دل ژمن
بەژن و بالا تۆخ و عالا من کرن ڤێکرا متالا
چیچەکا تەرحێن دوالا دل ژمن بر دل ژمن
میری غازی شیری تازی ڤێکران من دین ببازی
کر لمە ژغەفلەت ڤەگازی دل ژمن بر دل ژمن
شیرو خشتن زولف و قشتن هن ڤەشارن هن ڤەهشتن
پەهلەوانان دەست ڤەمشتن دل ژمن بر دل ژمن
روهنیا چەهڤێن (مەلا)یێ ئەو تەجەللایا تەدایێ
یا ژئەحمەد دل رەڤایێ دل ژمن بر دل ژمن
ناز و خەشمان

پەراوێز edit