ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥٦. نازکامن دسەمایێ بسەر ئەنگوشتی عەقیق
نازکامن دسەمایێ بسەر ئەنگوشتی عەقیق
دامە ئیرۆ دسەرایێ قەدەحەک تازە رەحیق
مە ژدەست و یەدی بەیزا قەدەحەک سافی ڤەخوار
(شعشانی کنجم بسناه و بریق)
سیرری لەعلی لەبی جان بەخش نزانی تو ببەحس
(اعدالنظرة یا ناظر فالسر دقیق)
بلەبی لەعلی شەکەرخەندە شکێنا شەکەرەک
(انا بالوعد لواثق فلهاالوعد وثیق)
دریا دورری مورادێ مە سەرێ دانیەرێ
(خضت فی البحر و لازورق والبحر عمیق)
مە ژغەفلەت سەحەرێ دی و دو رەمزان کوشتم
خوەش بحەققێ خوە گەهیشتم (انا بالقتل حقیق)
قەت نەگۆ قەتلە دکم بێ گونەهو مەزلومە
(رشقتنی بنبال ورمتنی برمیق)
تیرورم هەردو لدلدان لجەگەر چەسپان کر
ئەو ژخونا مەنەرشتی تلی یین سوهری عەقیق
سوسنێن تەی تەرو نازک لگولان تەعنە ددن
(فبها العنبر فائح و بهاالمسک عبیق)
چبە کوشتن چبە هشتن توکو فەرمان بکری
ئەز بحوکمێ تە خوەشم (احمد عبد ورقیق)
تانە لەگوڵ

پەراوێز edit