ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥٣. بێ لەبی لەعل (مەلا) من ژمەیا ناب چحەز؟
بێ لەبی لەعل (مەلا) من ژمەیا ناب چحەز؟
سوحبەتا تێ نەبتن یار بهەرحال چحەز!
قەدەحەک بادە بدەستێ خوە لقەلبی مە بڕێژ
عاشقی سوختە بێ ئاتەشی سەییال چحەز؟
نەکو وەک تەیر ژموژینی تە ببارن پەیکان (یان، ژرەمزێن تە)
ژبرینێن ددلی شوبهەتی غیربال چحەز؟
حەزز و لەززەت مە بعومرێ خوە دعیشقاتە نەدی
هەم بڤان دەردو غەمان زێدە تو ئیسال چحەز؟
حوسن و سوڕ زاتی نەبت، جەزبە لدل دەت مەحبوب
مە ژزولف و خەت و خال و قەدی مەییال چحەز؟
عیلمی عیشقی بت و لاتان بریوایەت نابت
قەدەرەک حال کونەبت شبهەتی هەرقال چحەز؟
بە دەوی پاک چکەت فەسحەتی مەیدان کونەبت
موستەمیع گۆ نەدرت موتریب و قەووال چحەز؟
دوڕی ناسوفتە دبێژم ژ لەبی لەعل (مەلا)
گەر رەوان بەخش نەبت نەزم کەرولال چحەز؟
ئاگری رەوان

پەراوێز edit