ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٤٧. شەبی قەدرێ لمە رەوشەن کە تو روحی وەرە خوەش
شەبی قەدرێ لمە رەوشەن کە تو روحی وەرە خوەش
مە ژنو خۆش کە لسەر چەهڤێ شەهیدێن خوە بمەش
ما لمن کی نەزەرەک لوتف ژدل غەمزە نیهان
برەشینی جەگەری ریش ژقەوسی خوە بوەش
سەحەری جوملە شەهیدێن تەبەڕم ئاڤیهتێ
ئی ژمارینە یەکایەک مەحەمی شەشسەدو شەش
لێ شەهیدێن تە بئەژمار بخەنجەر کوشتی
هێ نەچو خون ژبرینان سەدو هەفتادو دو لەش
جەنگی هیندی دکرن فێرس و رمبازی عەرەب
تۆخ و عالا دفرەنگینە کەمانداری حەبەش
توبنێ روم و عەجەم کوشتنە زەنگی دکەمین
هاتە هەرتێتە پەیاپەی ژتەرەف رۆم خوەش و خوەش (یان، رەوم)
دامە شەهزادە بدەستێ خوە موباڕەک قەدەحەک
نەغوبارەک ژخوماری یو نەتوندی و نەغەش
دو قەدەح مەی بنیشانی ددرت رەنگ برەنگ
نێرگزا نازک و رەعناو گولا تازەیە گەش
غالیبەن ئەهلی زەمانی ما (مەلا) ئادەمیی ین؟
ڤەنەمایین ژکەرێ مەی رەشو گایێ تەیی بەش
عارفێن ئەهلی بەسیرەت ژنەسەق مەردومی چەشم
سورمەپۆشن دبەیازێ و قەبایی خوەیی رەش
شەهیدی ئەوین

پەراوێز edit