ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٣٨. خەلقۆ لمن کن شیرەتێ ئەو دلبەرا زەررین کەمەر
خەلقۆ لمن کن شیرەتێ ئەو دلبەرا زەررین کەمەر
من دی دحالی غەفلەتێ هات دەر ژبورجێ وەک قەمەر
هات دەر ژبورج و پەنجەران دڵ گرت و دابەر خەنجەران
ئەڤ رەنگە حالی دلبەران لەو عاشقان خون بون جەگەر
قەلب و جەگەر من بونە خوین لەورا کونو دەربون برین
ئەی جان وەرە حالم وەرە حالم ببین وەر روح ژقالب بێتەدەر
جانی من ئەر بێ سەر جەسەد مزگین بئافاقان رەسەد
عالەم حەمی پێ بن حەسەد ئینسان و جینن و جانەوەر
عالەم حەمی تێک بونە سەف سەیرین لشاهی من بەخەف
هاتن تماشا چار تەرەف شاتر خومار تیتن دبەر (یان، خیمار)
هات پادشاهی پور سوپاه قامەت ئەلیف دیم شوبهی ماه
دادو مەدەد سەد ئاه و ئاه زولفان عەقارب تینە سەر
گەستیمە خەلقۆ عەقرەبێ مەستم ژشەوقا غەبغەبێ
تالع تنێ مەد کەوکەبێ ئیرۆ عەقارب تینە دەر
ئیرۆ عەقارب هاتە خوار چو نیڤی باغی گولعوزار
ئەو بوغچەیا هەر لێ بوهار لەو بولبولان لێ قال و شەر
بی حەد ژدل نالی و کەیب دا بوغچەیا رزوانی غەیب
ڤا نالی یان نینن چو عەیب سوهتینە ئەم دل بوسەقەر
سوتن لمن جەرگ و هەناڤ وەردێن دهور گرتی خوناڤ
زولف هاتە سەر لێ کربلاڤ بایێ نەسیم وەقتێ سەحەر
تڕسم موخالیف بادەتێ زولفێن ددۆرا جەبهەتێ
راکت قیاما ساعەتی عالەم ببت زیرو زەبەر
زاهیر دبێژم پەندگیر دادل نەدی زولفا حەریر
شوبهی (مەلێ) مێنی ئەسیر گوهدێرە قەولی موعتەبەر
هەمیشە بەهار

پەراوێز edit