ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٣٥. نەی شەککەرا گەردن ژعاج دیسا ژرەشتوزێن سەمەد
نەی شەککەرا گەردن ژعاج دیسا ژرەشتوزێن سەمەد
قەسێن لبالا فەرق و تاج کەیبەر رەشاندن بێ عەدەد
کەیبەر رەشاندن بێ حیساب میسری کودان سیقال و تاب
سەد روستەم و ئەفراسیاب کوشتن لوان کەرکر جەسەد
سەد پادشاه و خوسرەوان جان دان ژعیشقێ و رەوان
نەسرین و لەبسێ ئەرغەوان من دین لبەژنا سەرو قەد
من دین لبەژنا عەرعەرین تایێن زەبادو عەنبەرین
بایی سەبادا چەنبەرین زولف چونە سەرنورا سەمەد
زولف چونەسەرنورا زولال جارەک وەرە بایێ شیمال
بسکان ژسەر دیمێ ڤەمال زولفان ژبەر جوتێ ئەسەد
سەححار جوهتی جادوان ئیرۆ ژرەمزا ئەبروان
دل گرت و دابەر کاشوان کەر کر لمسکینان کەبەد
دل گرت و دابەر خەنجەران کوشتم نیگارو دلبەران
مە ژدەستی زولما ئەسمەران دادو مەدەد، دادو مەدەد
دلبەر ژلەعلێن خۆی شەفاف دامن مەیا گولگون و صاف
دەریایی عیشقێ قاف و قاف پەیوەستە تێتن جەزرو مەد
حوسنا مونەززە بێ میسال سەردا لیباسێ خەت و خال
سەر گەشتە حەیران ماو لال ئەحمەد کودی نورا سەمەد
الله ژنورا سەڕمەدی یەک قەطرە یەک دا ئەحمەدی
شیرینی و رەمزەک وەدی مەدهوش ما حەتتا ئەبەد
داد و مەدەد

پەراوێز edit