ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٢٥. دل ژعیلاجێ کو بدەرکەت میزاج
دل ژعیلاجێ کو بدەرکەت میزاج
دێ ژلەبی نوش عەطابت عیلاج
ئایینەیی جامی جیهان بینی جەم
بادەیی لەعلینە دجاما زوجاج
ژاڤی حەیاتێ بمەدا شەربەتەک
زیندە کرین ما ژعەدورا نەشاج
بەندکرم گەرچی شبی فیل بوم
سیم بەری ساعیدو بازو ژعاج
ئەختەری ئیقبال و مەهی بورجی بەخت
میهری سپهرێ کەمەرو تەخت و تاج
کوس کو هەنگافت بشاهی لتەخت
پادشەهان نەقدی رەوان دان خەراج
خوسرەوی شیرینی لدەر بەندی حوسن
سیم بەران لازمە لێ موهرو باج
سککەیی شیعرامە بەناڤێ تەهات
لەو بعەیاری دجهان دا رەواج
ئابی رەوان من دیە شیعرا (مەلا)
(ینکر للماء لسوءالمزاج)
سەروەری جوانان

پەراوێز edit